KUTSU JUKOJÄRVEN VEIKOT RY:N SYYSKOKOUKSEEN

Jukojärven Veikot ry:n syyskokous pidetään maanantaina 17.12.2018 klo 18.30 Veikkolassa.
(osoite: Veikkolantie 20, Keuruu)
 
Kahvitarjoilu. 
 
Tervetuloa!
 
 
Esityslista:
 
 
1) Kokouksen avaus
 
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
4) Hyväksytään kokouksen esityslista
 
5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 
6) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
 
7) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Jukojärven kylä turvallisuussuunitelma

 
Jukojärven Veikot ry toteutti yhteistyössä Kotona Kylässä –hankkeen kanssa kyselyn Jukojärven asukkaille. Kyselyssä kartoitettiin asumiseen ja elämiseen liittyviä turvallisuusuhkia.
 
Kyläseura koosti kyselyn vastauksista turvallisuussuunnitelman, jonka avulla pyritään minimoimaan esiin nousseita uhkatekijöitä. Suunnitelmaa tullaan päivittämään ja kehittämään aina kun tarvetta ilmenee.
 
Turvallisuussuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä.
 
Eräänä toimenpiteenä on perustettu Juko-Apu niminen whatsapp-ryhmä. Ryhmän tarkoituksena on toimia kyläläisten keskinäisenä viestintävälineenä turvallisuusuhkiin ja avuntarpeisiin liittyvissä asioissa, kun tilanne ei vaadi viranomaisapua. Ryhmä on avoin kaikille Jukojärven asukkaille ja siihen voi liittyä lähettämällä liittymispyynnön numeroon 040 5898 044. 
 
Turvallista kyläelämää!
 
Terveisin Jukojärven Veikot ry
 
 

Jukojärven Veikot Ry Säännöt

Alla olevasta linkistä voit ladata Veikot Ry:n säännöt PDF-muodossa.

Jukojärven Veikot Ry Säännöt


 Jukojärven Veikot Ry

Seuraintalo Veikkola
Veikkolantie 20, 42700 Keuruu, Jukojärvi
puh. 040 7530 783
paivi.tuomaala (a) hotmail.com